DELEN

In Drenthe wordt naast Nederlands ook Drents gesproken, dat als dialect van het Nedersaksisch een erkende streektaal is. In de loop van tijd is de bevolking van Drenthe minder Drents gaan praten. Toch spreekt nog ongeveer 50% van de inwoners in de dagelijkse omgang Drents. Ieder dorp heeft een eigen variatie dat in meer of mindere mate afwijkt van de buurdorpen. Grofweg loopt er een scheidslijn tussen het noorden en het zuiden van de provincie. De noordelijke dialecten zijn verwant aan het Gronings, de zuidelijke dialecten vertonen een grote mate van overeenkomst met die van Salland. Ook is er een verschil tussen de dialecten van het ‘zand’ en het ‘veen’.

22 redenen waarom je niet naar Drenthe wil!


We zagen eerder al 24 redenen om nooit naar Limburg te gaan verhuizen (HIERRR). Maar zoals je uit de inleiding zult begrijpen, is ookDrenthe geen plek waar je wil komen. Tenminste, als je de taal wil verstaan terwijl je in je eigen land bent. Hier 22 redenen om nooit naar Drenthe te gaan:

1. Pute: tasje of zakje. Een pute patat.
2. Skuddeldoek: vaatdoek
3. (Soep)slieve: soeplepel
4. Stee: huis
5. Neefie: mug
6. Deele: berging
7. Mieghommel: mier
8. Buutse: broekzak
9. Gaorenklopper: apart iemand
10. Gloepens: buitengewoon, heel erg. Dat is gloepens warm.
11. Swiemelen: slingeren, wankelen. Die kerel hef te veul dronken. Hij swiemelt op de bienen.
12. Vernuvern: vermaken
13. Kloete: een klont
14. Rikkepaol: paaltje in een weiland met prikkeldraad
15. Knieperd: zuinig persoon, gierigaard
16. Boskoppen: boodschappen
17. Eerpels: aardappels
18. Siepels: uien
19. Krooije: kruiwagen
20. Stoete: brood
21. Oelegie: nachtvlinder
22. Spetterkeers: sterretjes (het vuurwerk)