We kunnen concluderen dat het aantal fietsdiefstallen de laatste jaren stabiel is en in absolute aantallen tussen de lage schatting van 468.000 en de hogere van 772.000 ligt. Bij die absolute aantallen gaat het om personen van 15 jaar en ouder. In persberichten worden vaak cijfers genoemd op basis van het aantal aangiftes bij de politie. Dat is niet terecht. Slechts van een minderheid van gestolen fietsen wordt aangifte gedaan, de aangiftebereidheid bedraagt volgens het CBS zo’n 30%. Het kan zo zijn dat meer mensen aangifte doen, maar dat betekent dan nog niet dat er ook meer fietsen gestolen zijn, het kan ook zijn dat de aangiftebereidheid is gestegen.

Maar dat aantal moet natuurlijk omlaag. En daar heeft de politie in Nederland een heel speciale training voor gehad om dit soort boefjes in hun kraag te vatten. De methode heet ‘Flikker die gast gewoon keihard van die fiets af-methode’. En het werkt best goed: