Wanneer je als starter op de woningmarkt in Nederland terecht komt dan kun je nog weleens schrikken van de prijzen. Voornamelijk wanneer je in de grote steden als Amsterdam of Utrecht terecht wil komen, dan kun je nog weleens van een koude kermis thuiskomen. Een studio van 24 vierkante meter kan in de hoofdstad al gauw 2 ton kosten. Daarom kan het handig zijn om goed te sparen. Ben jij daar al flink mee bezig? Je kunt je vergelijken met het mediane spaarsaldo van jouw leeftijdsgenoten. Het gemiddelde geeft een vertekend beeld omdat er een aantal extreem rijken zijn die dat gigantisch omhoog brengen. Het mediaan geeft aan dat de helft van de Nederlandse huishoudens meer heeft en de andere helft minder dan onderstaand genoemd bedrag.

Vergelijk je spaarsaldo

De cijfers komen Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), meest recent uit 2017. We hebben achter het mediane bedrag ook nog even het gemiddelde bedrag vernoemd. Deze geven dus een ander beeld vanwege de extreem rijke spaarders.

Tot 25 jaar: Mediaan: € 2.500 Gemiddelde: € 7.100
25 tot 35 jaar: Mediaan: € 5.500 Gemiddelde: € 14.000
35 tot 45 jaar: Mediaan: € 9.800 Gemiddelde: € 25.700
45 tot 55 jaar: Mediaan: € 14.400 Gemiddelde: € 40.500
55 tot 65 jaar: Mediaan: € 18.700 Gemiddelde: € 52.200
65 tot 75 jaar: Mediaan: € 22.000 Gemiddelde: € 59.800
75 tot 85 jaar: Mediaan: € 22.100 Gemiddelde: € 57.100
Ouder dan 85 jaar: Mediaan: € 23.500 Gemiddelde: € 63.000
Alle Nederlanders: Mediaan: € 13.000 Gemiddelde: € 40.000