DELEN

Feminisme is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen, waaronder de vrouwenbeweging, die ongelijke (machts)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven op economisch, politiek, sociaal en persoonlijk vlak. De vele verschillende stromingen van het feminisme hebben soms tegengestelde visies, maar op hoofdlijnen bestaat er wel overeenstemming.

Gast met humor… en lef


Waar dit precies is weten we niet. Maar hieruit blijkt wel dat het niet handig is om je pielemuis tevoorschijn te halen wanneer er 3000 feministische protestanten woedend staan te protesteren: