DELEN

De processierups is de rups van de eikenprocessievlinder of eikenprocessierupsvlinder, een nachtvlinder uit de familie tandvlinders, onderfamilie processievlinders. De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en werd sinds eind twintigste eeuw steeds algemener in België en Nederland. De rups heeft voor mens en dier (vooral honden) gevaarlijke brandharen, de soort wordt daarom als plaaginsect beschouwd.

Huisdieren en de processierups


Een dierenarts in Deventer heeft twee honden en een kat moeten laten inslapen nadat ze in aanraking kwamen met haartjes van de eikenprocessierups.